Privacybeleid

Dit onderwerp maakt integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.

Privacy:
Révvi International bv respecteert de Nederlandse wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. De door u verstrekte persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de volgende doeleinden: het uitvoeren van de gesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en / of marketingdoeleinden. U heeft een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten aan Révvi International bv, Pascalweg 8, 6101 WV Echt (NL), tel. +32 (0) 478 53 24 72, e-mail: info @ revvi.eu, ontvang gratis een schriftelijke mededeling van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook verzoeken om eventuele gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, te corrigeren. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing door ook het hierboven vermelde adres te adresseren.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en voor het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen, dus Révvi bv heeft geen toegang tot uw wachtwoord. Révvi International bv houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te zien welke pagina's van de internetsite in welke mate worden bezocht. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u ook terecht op bovenstaand adres.