Terugbetalingsbeleid

Dit onderwerp maakt integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.

Geeft terug:
De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Klanten die, in hun hoedanigheid van consument, detailhandelaar of groothandel, online artikelen kopen bij Révvi International bv. De Klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van het sluiten van het contract. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Klant Révvi International bv, Pascalweg 8, 6101 WV Echt (NL), tel. +32 (0) 478532472, e-mail: info@revvi.eu via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk per post, fax of e-mail) van zijn beslissing om het contract te herroepen. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, moet de klant zijn mededeling over zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant dient de goederen te retourneren of af te geven aan Révvi International bv, Pascalweg 8, 6101 WV Echt (NL). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het geretourneerde product op enigerlei wijze in waarde is verminderd, behoudt Révvi International bv zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om te bepalen. de aard, kenmerken en werking van de goederen. Alleen artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle accessoires, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst annuleert, zal Révvi bv alle tot dan toe ontvangen betalingen van de Klant, inclusief de standaard bezorgkosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat Révvi International bv op de hoogte is gebracht van de beslissing van de Klant om zich terug te trekken uit het contract. In het geval van verkoopcontracten kan Révvi International bv wachten met de terugbetaling tot alle goederen terug zijn ontvangen.
Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door Révvi International bv wordt aangeboden, worden niet terugbetaald. Révvi International bv vergoedt de Klant met dezelfde betaalmethode die de Klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval zal de Klant geen kosten in rekening worden gebracht voor een dergelijke terugbetaling.